TIM XE CHO THUÊ

LƯU Ý: XE ĐÃ BAO GỒM TÀI XẾ:

NGÀY XUẤT PHÁT:

Công ty châu âu luxury

CÔNG TY CHÂU ÂU hoạt động lĩnh vực chính cho thuê xe cao cấp hạng sang ,thuê xe đưa rước sân bay phục vụ các lãnh đạo CEO doanh nghiệp và các phái đoàn cấp cao  các danh mục xe đầy đủ…

TIM XE CHO THUÊ

LƯU Ý: XE ĐÃ BAO GỒM TÀI XẾ:

NGÀY XUẤT PHÁT:

DÒNG XE PHỤC VỤ

THUÊ XE MECERDES S500
( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 5.800.000/4h/50km

+ 8.800.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MECERDES S450

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 4.800.000đ/4h/50km

+ 7.900.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MECERDES S400

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 4.500.000/4h/50km

+ 7.900.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MECERDES E300

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.500.000đ/4h/50km

+ 3.700.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MECERDES C300

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.800.000đ/4h/50km

+ 3.200.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MECERDES E200

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.200.000đ/4h/50km

+ 3.700.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE LEXUS 570

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+6.800.000/4h/50km

+9.800.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE CHRYSLER C300

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 4.800.000/4h/50km

+ 7.900.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE FORD EXPLOER

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.700.000/4h/50km

+ 3.200.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE KIA SEDONA TRẮNG

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.400.000/4h/50km

+ 2.200.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE KIA SEDONA ĐEN

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.400.000/4h/50km

+ 2.200.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE KIA TOYOTA SIENNA

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.400.000/4h/50km

+ 3.800.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE KIA UNIVER

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.500.000/4h/50km

+ 4.800.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MERCEDES V220

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.000.000/4h/50km

+ 4.200.000/8h/100km

Đặt xe ngay
thuê xe du lịch

THUÊ XE INOVA

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 900.000/4h/50km

+ 1.500.000/8h/100km

Đặt xe ngay
thuê xe du lịch

THUÊ XE FORTUNER

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 900.000/4h/50km

+ 1.700.000/8h/100km

Đặt xe ngay
Ford tourneo limo

THUÊ XE FORD TOURNEO LIMO

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 4.800.000/4h/50km

+ 7.900.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay
thuê xe du lịch

THUÊ XE THACO LIMOUSIN 19

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 4.800.000/4h/50km

+ 7.900.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay
thuê xe du lịch

THUÊ XE THACO 29

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.300.000/4h/50km

+ 4.000.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE ISUZU SAMCO 29

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.000.000/4h/50km

+ 3.500.000/8h/100km

Đặt xe ngay
thuê xe du lịch

THUÊ XEHYUNDAI SOLATI

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.600.000/4h/50km

+ 2.200.000/8h/100km

Đặt xe ngay
thuê xe du lịch

THUÊ FORD 16 CHỖ

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.400.000/4h/50km

+ 1.900.000/8h/100km

Đặt xe ngay
thuê xe du lịch

THUÊ HYUNDAI LIMOUSIN

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.600.000/4h/50km

+ 2.700.000/8h/100km

Đặt xe ngay

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES S500

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 6.500.000đ/4h

+ 9.500.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES S450

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 5.500.000đ/4h

+ 8.500.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES S400

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 5.500.000đ/4h

+ 8.500.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES E200

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 2.500.000đ/4h

+ 4.000.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES C300

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 1.900.000đ/4h

+ 3.300.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES C250

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 1.900.000đ/4h

+ 3.300.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES S500 ĐEN

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 6.500.000đ/4h

+ 9.500.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES E250 ĐEN

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 2.500.000đ/4h

+ 4.000.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES C200

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 1.900.000đ/4h

+ 3.300.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES S63

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 6.500.000đ/4h

+ 9.500.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES C300

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 1.900.000đ/4h

+ 3.300.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA BMW 750i

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 3.000.000đ/4h

+ 5.000.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA BMW 520i

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 3.000.000đ/4h

+ 5.000.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA BMW 320i

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 2.100.000đ/4h

+ 3.500.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA AUDI A8

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 2.500.000đ/4h

+ 4.000.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA AUDI A6

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 2.500.000đ/4h

+ 4.000.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA PORSCHE

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 6.500.000đ/4h

+ 9.500.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA LEXUS 250C

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 3.800.000đ/4h

+ 5.000.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA VOLKSWAGEN

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 1.900.000đ/4h

+ 2.800.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA AUDI A4

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 3.800.000đ/4h

+ 5.000.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MERCEDES E250

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : LIÊN HỆ

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA BMW 320i

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 3.800.000đ/4h

+ 5.000.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA CHRYSLER C300

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : LIÊN HỆ

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA HUMMER

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : LIÊN HỆ

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA BENTLEY

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : LIÊN HỆ

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MAZDA

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 1.200.000đ/4h

+ 1.500.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA TOYOTA

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : LIÊN HỆ

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA HONDA CITY

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : LIÊN HỆ

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA HONDA CIVIC

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : LIÊN HỆ

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA VINFAST

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 1.700.000đ/4h

+ 2.200.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY

CHO THUÊ XE HOA MAZDA

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

Giá : + 1.500.000đ/4h

+ 1.800.000đ/8h

ĐẶT XE NGAY